עמדת ניסוי ומחשב במעבדה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

התמחות בתקשורת – תכנית הלימודים לשנת תשע"ה
שנה ראשונה

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
40030 אלגברה לינארית 4 2 - 5.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה - אין
40011 חדו"א 1 4 3 - 5.5 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 - - 2.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה - אין
96014 פיסיקה 1 – מכניקה 3 2 - 3.5 - אין 40011 חדו"א 1
40016 מבוא לתכנות 3 2 - 4.0 - אין - אין
סה"כ 14 9 - 20.0 - - - -

 

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
40012 חדו"א 2 4 2 - 5.0 40011 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
חדו"א 1
- אין
40024 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 4 2 - 5.0 96014
40011
פיסיקה 1 – מכניקה,
חדו"א 1
40012 חדו"א 2
40020 משוואות דיפרנציאליות 3 1 - 3.5 40011
40030
חדו"א 1,
אלגברה לינארית
 40012 חדו"א 2
40043 מעבדה בפיסיקה - - 2 1.0 96014 פיסיקה 1 – מכניקה 40024 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
40019 מיתוג ומערכות ספרתיות 3 1 - 3.5 - אין - אין
40044 מבני נתונים 2 2 - 3.0 40016 מבוא לתכנות - אין
סה"כ 16 8 2 21.0 - - - -

 

שנה שנייה

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
40074 פונקציות מרוכבות 3 2 - 4.0 40012
40020
חדו"א 2,
משוואות דיפרנציאליות
40076 אנליזה הרמונית
40076 אנליזה הרמונית 2 1 - 2.5 40012
40020
חדו"א 2,
משוואות דיפרנציאליות
40074 פונקציות מרוכבות
40007 הנדסת חשמל 1 3 1 3 5.0 40024 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות - אין
40026 שיטות מתמטיות בהנדסה 1 2 1 - 2.5 40012
40030
חדו"א 2,
אלגברה לינארית
- אין
40084 הכרת מתלב - 0.5 - 0.0 - אין - אין
40062 גלים ואופטיקה 2 1 - 2.5 40024
40012
פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות,
חדו"א 2
- אין
40071 מצב מוצק 4 2 - 5.0 40012
96014
חדו"א 2,
פיסיקה 1 – מכניקה
- אין
סה"כ 16 8.5 3 21.5 - - - -

 

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
40027 שיטות מתמטיות בהנדסה 2 2 1 - 2.5 40074
40076
40020
פונקציות מרוכבות,
אנליזה הרמונית,
משוואות דיפרנציאליות
- אין
40009 הסתברות וסטטיסטיקה 3 1 - 3.5 40012 חדו"א 2 - אין
40032 אלקטרוניקה תקבילית 1 3 2 - 4.0 40007 הנדסת חשמל 1 - אין
40008 הנדסת חשמל 2 2 1 3 4.0 40007 הנדסת חשמל 1 - אין
40065 אותות ומערכות 4 2 - 5.0 40007
40074
40076
הנדסת חשמל 1,
פונקציות מרוכבות,
אנליזה הרמונית
40027
40008
שיטות מתמטיות בהנדסה 2,
הנדסת חשמל 2
40042 מבנה וארגון המחשב 3 1 - 3.5 40019 מיתוג ומערכות ספרתיות - אין
40089 מבוא למוליכים למחצה 3 1 - 3.5 40071
40024
מצב מוצק,
פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
40062 גלים ואופטיקה
סה"כ 20 9 3 26.0 - - - -

 

שנה שלישית

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
40029 אותות אקראיים ורעש 3 1 - 3.5 40009
40065
40030
הסתברות וסטטיסטיקה,
אותות ומערכות,
אלגברה לינארית
- אין
40031 אלקטרוניקה ספרתית 3 1 3 5.0 40032 אלקטרוניקה תקבילית 1 - אין
40054 תכן לוגי מתקדם 2 - 2 3.0 40042 מבנה וארגון המחשב - אין
40033 אלקטרוניקה תקבילית 2 2 1 3 4.0 40032
40008
אלקטרוניקה תקבילית 1,
הנדסת חשמל 2
- אין
40050 שדות אלקטרומגנטיים 4 1 - 4.5 40008
40026
הנדסת חשמל 2,
שיטות מתמטיות בהנדסה 1
- אין
40090 מבוא להתקני מוליכים למחצה 2 1 - 2.5 40062
40089
גלים ואופטיקה,
מבוא למוליכים למחצה
- אין
סה"כ 16 5 8 22.5 - - - -

 

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
40038 מיקרו-מחשבים 2 1 4 4.5 40042 מבנה וארגון המחשב - אין
40051 תורת הבקרה והחיישנים 3 1 - 3.5 40065 אותות ומערכות 40033 אלקטרוניקה תקבילית 2
40081 גלים ומערכות מפולגות 3 1 - 3.5 40050 שדות אלקטרומגנטיים - אין
40067 מערכות תקשורת 3 1 - 3.5 40032 אלקטרוניקה תקבילית 1 - אין
40063 עיבוד ספרתי של אותות 3 - 2 4.0 40065 אותות ומערכות - אין
סה"כ 14 4 6 19.0 - - - -

 

שנה רביעית

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
40036 טכניקות קליטה ושידור 2 1 - 2.5 40050
40067
שדות אלקטרומגנטיים,
מערכות תקשורת
40081 גלים ומערכות מפולגות
40055 מעבדת תקשורת - - 4 2.0 40067 מערכות תקשורת - אין
 42001 תקשורת ספרתית 3 1 - 3.5 40067 מערכות תקשורת 40036 טכניקות קליטה ושידור
40056 המרת אנרגיה 2 1 - 2.5 40008
40050
הנדסת חשמל 2,
שדות אלקטרומגנטיים
- אין
42005 תקשורת אלחוטית 2 1 - 2.5 40067 מערכות תקשורת 40036 טכניקות קליטה ושידור
 40098 פרויקט גמר בתקשורת (שנתי) - 8  - 4.0  - השלמת כל חובות הלימוד עד וכולל שנה ג' ומצב אקדמי תקין  -  אין
סה"כ 9 12 4 17.0 - - - -

 

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
96013 אמינות והבטחת איכות 2 - - 2.0 - אין - אין
40101 מעבדת RF ואנטנות - - 3 1.5 40036
40081
טכניקות קליטה ושידור,
גלים ומערכות מפולגות
42004 מבוא לתורת הצפינה 3 1 - 3.5 40030
40009
אלגברה לינארית,
הסתברות וסטטיסטיקה
- אין
42003 מעבדה בתקשורת מתקדמת - - 4 2.0 40055 מעבדת תקשורת - אין
40098 פרויקט גמר בתקשורת (שנתי) - 8 - 4.0 - השלמת כל חובות הלימוד עד וכולל שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
סה"כ 5 9 7 13.0 - - - -

 

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

 

לחצו למידע על לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 

שיתופי פעולה: