עמדת ניסוי ומחשב במעבדה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תכנית הלימודים לשנת תשע"ו
תכנית הלימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה מתוכננת לארבע שנים.

בשנתיים הראשונות מתרכזים הלימודים במקצעות היסוד. בשלב זה רוכש הסטודנט מיומנויות במתמטיקה, פיסיקה, אנגלית, עקרונות בסיסיים בתורת החשמל והאלקטרוניקה, תכנות ושימוש במחשב.

בשנתיים הבאות לומד הסטודנט את המקצועות הספציפיים בתחום הנדסת חשמל ואלקטרוניקה. הלימודים מלווים בעבודה מעבדתית ועבודה בעזרת המחשב. עבור מהנדס חשמל ואלקטרוניקה המחשב הוא כלי מרכזי בכל השלבים של הלימודים, וגם בעבודתו היום-יומית בתעשייה, לכן לימודי מחשב מתקדמים מהווים חלק נכבד מתכנית הלימודים במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה לאורך כל שנות הלימוד.            .

בשנה הרביעית והאחרונה מתקיים "פרויקט המהנדס", המהווה את גולת הכותרת של הלימודים ונותן הזדמנות חד-פעמית לסטודנט לממש את היכולות ההנדסיות שלו לפני כניסתו למעגל העבודה. בנוסף, "פרויקט המהנדס" מאפשר לסטודנט להתנסות בכתיבה הנדסית, תוך שימת דגש על בהירות ודיוק בדיווח. רוב "פרויקטי המהנדס" מתקיים בתעשייה בליווי מנחה מהתעשייה ומנחה מהאקדמיה.

שנה ראשונה

סמסטר א'
פרטי הקורס דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד שם הקורס שעות
הרצאה
שעות תרגיל שעות
מעבדה
נ"ז קוד שם הקורס קוד שם הקורס
96004 אלגברה לינארית 4 2 5.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה
96002 חדו"א 1 4 2 5.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 2.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה
96014 פיסיקה 1 – מכניקה 3 2 4.0 96002  חדו"א 1
96001 מבוא לתכנות 3 2 4.0
סה"כ  24 16 8 0 20.0 

 

סמסטר ב'
פרטי הקורס דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד שם הקורס שעות הרצאה שעות תרגיל שעות מעבדה נ"ז קוד שם הקורס קוד שם הקורס
96003 חדו"א 2 3 2 4.0 96002 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה
_________________
חדו"א 1
96019 פיסיקה 2-חשמל ומגנטיות 4 2 5.0 96014
96002
פיסיקה 1-מכניקה
חדו"א 1
96003 חדו"א 2
40020 משוואות דיפרנציאליות 3 1 3.5 96002
96004
חדו"א 1
אלגברה לינארית
96003 חדו"א 2
40043 מעבדה בפיסיקה 2 1.0 96014 פיסיקה 1-מכניקה 96019 פיסיקה 2-חשמל ומגנטיות
40019 מיתוג ומערכות ספרתיות 3 1 3.5
40044 מבני נתונים 2 2 3.0 96001 מבוא לתכנות
סה"כ  25 15 8 2 20.0 

 

 

שנה שנייה

סמסטר ג'
פרטי הקורס דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד שם קורס שעות הרצאה שעות תרגיל שעות מעבדה נ"ז קוד שם הקורס קוד שם הקורס
40102 יסודות מתמטיים של עיבוד אותות 5 2 6.0 96003
40020
חדו"א 2
משוואות דיפרנציאליות
40103 אנליזה וקטורית 3 1 3.5 96003
96004
חדו"א 2
אלגברה לינארית
40007 הנדסת חשמל 1 3 1 3 5.0 96019 פיסיקה 2- חשמל ומגנטיות
40042 מבנה וארגון המחשב 3 1 3.5 40019 מיתוג ומערכות ספרתיות
40062 גלים ואופטיקה 2 1 2.5 96019
96003
פיסיקה 2- חשמל ומגנטיות
חדו"א 2
96021 הכרת מתלב 1 0.5
סה"כ  26 16 7 3 21  
סמסטר ד'
פרטי הקורס דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד שם קורס שעות הרצאה שעות תרגיל שעות מעבדה נ"ז קוד שם הקורס קוד שם הקורס
40104 מוליכים למחצה 4 1 4.5 40062
96019
גלים ואופטיקה
פיסיקה 2-חשמל ומגנטיות
 40105  תורת הקוונטים
40105 תורת הקוונטים 3 1 3.5 40020
40062
משוואות דיפרנציאליות
גלים ואופטיקה
40091 ארכיטקטורה של מחשבים 2 1 2.5 40042 מבנה וארגון המחשב
40009 הסתברות וסטטיסטיקה 3 1 3.5 96019 חדו"א 2
40008 הנדסת חשמל 2 2 1 3 4.0 40007 הנדסת חשמל 1
40065 אותות ומערכות 3 2 4.0 40007
40102
הנדסת חשמל 1 יסודות מתמטיים של עיבוד אותות  40008  הנדסת חשמל 2
סה"כ 27 17 7 3 22

שנה שלישית

סמסטר ה'
פרטי הקורס דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד שם קורס שעות הרצאה שעות תרגיל שעות מעבדה נ"ז קוד שם הקורס קוד שם הקורס
40029 אותות אקראיים ורעש 3 1 3.5 96004
40009
40065
אלגברה לינארית
הסתברות וסטטיסטיקה
אותות ומערכות
40106 אלקטרוניקה תקבילית 3 2 3 5.5 40007 הנדסת חשמל 1
 40107 תורת הבקרה 2 1 2.5 40065 אותות ומערכות  חדש  אלקטרוניקה תקבילית
96022 מבוא לשרטוט הנדסי 2 1.0
40054 תכן לוגי מתקדם 2 2 3.0 40042 מבנה וארגון המחשב
40050 שדות אלקטרומגנטיים  3 1 3.5  40008
40103
 הנדסת חשמל 2
אנליזה וקטורית
סה"כ  25 13 7 5 19  
סמסטר ו'

 

פרטי הקורס דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד שם הקורס שעות הרצאה שעות תרגיל שעות מעבדה נ"ז קוד שם הקורס קוד שם הקורס
40081 גלים ומערכות מפולגות 3 1 3.5 40050 שדות אלקטרומגנטיים
40031 אלקטרוניקה ספרתית 2 1 3 4.0 40106 אלקטרוניקה תקבילית
 40038 מיקרו- מחשבים 2 4 4.0 40042 מבנה וארגון המחשב
40059 תקשורת מחשבים 3 1 3.5 40042
96001
מבנה וארגון המחשב
מבוא לתכנות
40063 עיבוד ספרתי של אותות 3 2 4.0 40065 אותות ומערכות
40067 מערכות תקשורת 3 1 3.5 40160 אלקטרוניקה תקבילית
סה"כ  29 16 4 9 22.5 

שנה רביעית

סמסטר ז'
פרטי הקורס דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד שם הקורס שעות הרצאה שעות תרגיל שעות מעבדה נ"ז קוד שם הקורס קוד שם הקורס
40064 DSP של אותות אקראיים 2 2 3.0 40063
40029
עיבוד ספרתי של אותות
אותות אקראיים ורעש
41004 מבוא ל VLSI 3 2 4.0 40104 מוליכים למחצה 40031 אלקטרוניקה ספרתית
מחשבים 2 2 3.0
40055 מעבדת תקשורת 4 2.0 40067 מערכות תקשורת
40061 פרויקט גמר 8 4.0  – השלמת כל חובות הלימוד עד וכולל שנה ג' ומצב אקדמי תקין
סה"כ  25 7 14 4 16

 

סמסטר ח'

פרטי הקורס דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד שם הקורס שעות הרצאה שעות תרגיל שעות מעבדה נ"ז קוד שם הקורס קוד שם הקורס
40108 מבוא לתקשורת מודרנית 4  1 4.5 40067 מערכות תקשורת 40036 טכניקות קליטה ושידור
96013 אמינות ואבטחת איכות 2 1 2.5
40036 טכניקות קליטה ושידור 2 1 2.5 40050
40067
שדות אלקטרומגנטים
מערכות תקשורת
40081 גלים ומערכות מופלגות
40048 עיבוד ספרתי של תמונות 2 1 2.5 40063 עיבוד ספרתי של אותות
40061 פרויקט גמר 7 3.5 השלמת כל חובות הלימוד עד וכולל שנה ג' ומצב אקדמי תקין
סה"כ   10 11 0 15.5 

 

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

עזריאלי מכללה להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותוכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

 

 

 

 

משתפים איתנו פעולה
רוצה להיות מהנדס? מלא/י פרטים
 אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*