תכנית הלימודים בהנדסה אזרחית וסביבתית של הטכניון הנדסה אזרחית וסביבתית

תכנית הלימודים בהנדסה אזרחית וסביבתית של הטכניון
שנה ראשונה

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
104003 חדו"א 1 4 2 - 5.0 - אין - אין
104005 אלגברה לינארית 3 1 - 3.5 - אין - אין
125011 כימיה כללית + מעבדה 2 2 1.5 3.5 - אין - אין
סה"כ  15.5 ש"ש 9 5 1.5 14.0 - - - -

 

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
104004 חדו"א 2 4 2 - 5.0 104003 חדו"א 1 - אין
114051 פיסיקה 1 2 1 - 2.5 - השלמות בפיסיקה - אין
234112 מבוא למחשב שפת C 2 2 2 4.0 - אין  - אין
314535 מבוא להנדסת חומרים 2 1 - 2.5 125011 כימיה כללית + מעבדה - אין
324012 אנגלית טכנית 4 - - 3.0 - אין - אין
סה"כ  22.0 ש"ש 14 6 2 17.0 - - - -

 

לחצו למידע על לימודי הנדסה אזרחית וסביבתית בשיתוף הטכניון

 

שיתופי פעולה: