תנור

הנדסת חומרים מתקדמים

סרטוט הנדסי
Engineering_Scoring
קוד קורס: 20070
1.0 נ"ז

 

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס סרטוט הנדסי הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת חומרים מתקדמים

שיתופי פעולה: