תנור

הנדסת חומרים מתקדמים

הכרת מתלב
Introduction to Matlab
קוד קורס: 20061
0.0 נ"ז

מבוא לתכנת Matlab, הפעלה בסיסית. וקטורים, מטריצות, ואלגברה לינארית. תכנות בעזרת Matlab. גרפיקה בסיסית. מבני נתונים מתקדמים. ניתוח נתונים וסטטיסטיקה. פולינומים, קירובים ואינטרפולציה. גרפיקה מתקדמת, אנליזה נומרית.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס הכרת המתל"ב הינן:

דרישות קדם: מבוא לתכנות (20029)
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת חומרים מתקדמים

שיתופי פעולה: