תנור הנדסת חומרים מתקדמים

עוד במחלקה:

הנדסת חומרים מתקדמים – תכנית הלימודים לשנת תשע"ה
שנה ראשונה

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 - - 2.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה - אין
96002 חדו"א 1 4 2 - 5.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
20082 מבוא להנדסת חומרים 1 - - 0.0 - אין - אין
96000 מבוא לכימיה 4 2 - 5.0 - אין - אין
96001 מבוא לתכנות 3 2 - 4.0 - אין - אין
סה"כ 14 6 0 16.0 - - - -

 

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
96003 חדו"א 2 3 2 - 4.0 96002 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
חדו"א 1
- אין
96004 אלגברה לינארית 4 2 - 5.0 91022 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
- אין
96014 פיסיקה 1 – מכניקה 3 2 - 4.0 96002 חדו"א 1 96003 חדו"א 2
96008 כימיה פיסיקלית 2 1 - 2.5 96002
96000
חדו"א 1,
מבוא לכימיה
96005 כימיה אנליטית 1
96005 כימיה אנליטית 1 1 0.5 - 1.25 96000 מבוא לכימיה - אין
96006 כימיה אנליטית 1 – מעבדה - - 1.5 0.75 96000 מבוא לכימיה 96005 כימיה אנליטית 1
20072 כימיה אורגנית 2 - - 2.0 - אין 96000 מבוא לכימיה
20055 כימיה אי אורגנית 2 - - 2.0 96000 מבוא לכימיה - אין
סה"כ 17 7.5 1.5 21.5 - - - -

 

שנה שנייה

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20038 משוואות דיפרנציאליות 3 1 - 3.5 96003 חדו"א 2 96004 אלגברה לינארית
20049 שיטות מתמטיות בהנדסה 1 3 1 - 3.5 96003 חדו"א 2 96004 אלגברה לינארית
20010 הסתברות וסטטיסטיקה 3 1 - 3.5 96003 חדו"א 2 - אין
20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 3 2 - 4.0 96014
96003
פיסיקה 1 – מכניקה,
חדו"א 2
- אין
20036 פיסיקה 1 – מעבדה - - 3 1.5 96014 פיסיקה 1 – מכניקה 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
96009 כימיה אנליטית 2 1 0.5 - 1.25 96005
96006
כימיה אנליטית 1,
כימיה אנליטית 1 – מעבדה
- אין
96010 כימיה אנליטית 2 – מעבדה - - 1.5 0.75 96005 כימיה אנליטית 1 96009 כימיה אנליטית 2
20026 מבוא לכלכלה 3 - - 3.0 - אין - אין
20070 מבוא לסרטוט הנדסי - 2 - 1.0 - אין - אין
סה"כ 16 7.5 4.5 22.0 - - - -

 

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20050 שיטות מתמטיות בהנדסה 2 4 1 - 4.5 20038 משוואות דיפרנציאליות - אין
20045 פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה 3 1 - 3.5 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות - אין
20028 מבוא לתורת הקוונטים 3 1 - 3.5 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 20045 פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה
20024 מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 2 1 - 2.5 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות - אין
96011 תרמודינמיקה 3 2 - 4.0 96000
96003
מבוא לכימיה,
חדו"א 2
- אין
20083 מדע והנדסת חומרים 4 2 - 5.0 20082
96000
מבוא להנדסת חומרים,
מבוא לכימיה
20028 מבוא לתורת הקוונטים
91004 כתיבה מדעית וטכנולוגית 2 - - 2.0 - אין - אין
20013 ואקום וזרימה ופלסמה 2 1 - 2.5 96000
96014
מבוא לכימיה,
פיסיקה 1 – מכניקה
- אין
סה"כ 23 9 - 27.5 - - - -

 

שנה שלישית

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20046 פיסיקה של מוליכים למחצה 3 1 - 3.5 20045
20028
פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה,
מבוא לתורת הקוונטים
- אין
20035 פיסיקה 2 – מעבדה - - 3 1.5 20045
20028
פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה,
מבוא לתורת הקוונטים
- אין
20084 מעבר חום ומסה 2 1 - 2.5 96011
20083
תרמודינמיקה,
מדע והנדסת חומרים
- אין
20006 חומרים קרמיים 2 1 - 2.5 20083 מדע והנדסת חומרים - אין
20042 פולימרים 2 1 - 2.5 96000
20072
מבוא לכימיה,
כימיה אורגנית
- אין
20053 תהליכים וטכנולוגיות יצור 3 1 - 3.5 20083 מדע והנדסת חומרים - אין
20014 חומרים ואפיונם – מעבדה 1 - 1 3 2.0 20083 מדע והנדסת חומרים - אין
20061 הכרת מתלב - 1 - 0.5 20029 מבוא לתכנות - אין
20056 פיסיקה של מצב מוצק 3 1 - 3.5 20028
96011
20050
מבוא לתורת הקוונטים,
תרמודינמיקה,
שיטות מתמטיות בהנדסה
- אין
20068 כימיה – מעבדה מתקדמת – שנתי - 0.5 1.5 1.0 96009
96010
כימיה אנליטית 2,
כימיה אנליטית 2 – מעבדה
- אין
סה"כ 15 8.5 7.5 23.0 - - - -

 

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20011 התקנים של מוליכים למחצה 3 1 - 3.5 20046 פיסיקה של מוליכים למחצה - אין
20019 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 1 2 1 - 2.5 20046 פיסיקה של מוליכים למחצה 20011 התקנים של מוליכים למחצה
20015 חומרים ואפיונם – מעבדה 2 - 1 3 2.0 20014 חומרים ואפיונם – מעבדה 1 - אין
20023 מבוא לאופטיקה מודרנית 3 1 - 3.5 20028
20045
מבוא לתורת הקוונטים,
פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה
- אין
20037 מעגלים אלקטרונים ובקרה 2 1 - 2.5 20024 מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה - אין
20081 חומרים מרוכבים 2 1 - 2.5 20042
20006
פולימרים,
חומרים קרמיים
- אין
96013 אמינות ואבטחת איכות 2 - - 2.0 20010 הסתברות וסטטיסטיקה - אין
20068 כימיה – מעבדה מתקדמת – שנתי - 0.5 1.5 1.0 96009
96010
כימיה אנליטית 2,
כימיה אנילטית 2 – מעבדה
- אין
סה"כ 14 6.5 4.5 19.5 - - - -

 

שנה רביעית

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20051 שיטות פיסיקליות לאפיון חומרים 2 1 - 2.5 20083
20053
מדע והנדסת חומרים,
תהליכים וטכנולוגיות יצור
- אין
20012 חומרים להתקנים אלקטרואופטיים 3 1 - 3.5 20023 מבוא לאופטיקה מודרנית - אין
20018 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 2 2 1 - 2.5 20019 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 1 - אין
 20017 חומרים ואפיונם – מעבדה 3 - 1 3 2.0 20019
20011
חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 1,
התקנים של מוליכים למחצה
20018 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 2
20052 תהליכי עיבוד וייצור מתקדמים ובדיקות אל הרס 2 1 - 2.5 20083
20053
מדע והנדסת חומרים,
תהליכים וטכנולוגיות יצור
- אין
20047 פרויקט גמר בהנדסת חומרים מתקדמים (שנתי) - 10 - 5.0 - השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
סה"כ 9 15 3 18.0 - - - -

 

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20059 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 3 2 1 - 2.5 20018 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 2 - אין
20069 ננוטכנולוגיה – חומרים ותהליכים 3 - - 3.0 80083
20051
מדע החומרים,
שיטות פיסיקליות לאפיון חומרים
- אין
20016 חומרים ואפיונם – מעבדה מתקדמת - 1 3 2.0 20046
20015
פיסיקה של מוליכים למחצה,
חומרים ואפיונם – מעבדה 2
- אין
20047 פרויקט גמר בהנדסת חומרים מתקדמים (שנתי) - 10 - 5.0 - השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
20064 אלקטרוניקה – מעבדה - - 3 1.5 20024 מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה - אין
סה"כ 5 12 6 14.0 - - - -

 

קורסי בחירה לשנים ג'-ד'

קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91029 קשר כימי – שנתי 4 2 - 5.0 96000
20244
96004
96003
מבוא לכימיה,
פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות,
אלגברה לינארית,
חדו"א 2
- אין

 

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

 

לחצו למידע על לימודי הנדסת חומרים מתקדמים

שיתופי פעולה: