תנור

הנדסת חומרים מתקדמים

עוד במחלקה:

הנדסת חומרים מתקדמים – תכנית הלימודים לשנת תשע"ד
שנה ראשונה

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 - - 2.0 93020 או
93021 או
80077
סדנאות במתמטיקה - אין
20021 חדו"א 1 4 2 - 5.0 93020 או
93021 או
80077
סדנאות במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
20082 מבוא להנדסת חומרים 1 - - 0.0 - אין - אין
20025 מבוא לכימיה 4 2 - 5.0 - אין - אין
20029 מבוא לתכנות 3 1 - 3.5 - אין - אין
סה"כ 14 5 2 15.5 - - - -

 

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20022 חדו"א 2 3 2 - 4.0 93020 או
93021 או
80077
20021
חדו"א 1,
סדנאות במתמטיקה
- אין
20067 אלגברה לינארית 4 2 - 5.0 93020 או
93021 או
80077
סדנאות במתמטיקה - אין
20043 פיסיקה 1 – מכניקה 3 2 - 4.0 20021 חדו"א 1 20022 חדו"א 2
20048 כימיה פיסיקלית 2 1 - 2.5 20021 חדו"א 1 - אין
20075 כימיה אנליטית 1 1 0.5 - 1.25 20025 מבוא לכימיה - אין
20076 כימיה אנליטית 1 – מעבדה - - 1.5 0.75 20025 מבוא לכימיה 20075 כימיה אנליטית 1
20072 כימיה אורגנית 2 - - 2.0 - אין 20025 מבוא לכימיה
20055 כימיה אי אורגנית 2 - - 2.0 20025 מבוא לכימיה - אין
סה"כ 17 7.5 1.5 21.5 - - - -

 

שנה שנייה

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20038 משוואות דיפרנציאליות 3 1 - 3.5 20022 חדו"א 2 20067 אלגברה לינארית
20049 שיטות מתמטיות בהנדסה 1 3 1 - 3.5 20022 חדו"א 2 20067 אלגברה לינארית
20010 הסתברות וסטטיסטיקה 3 1 - 3.5 20022 חדו"א 2 - אין
20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 3 2 - 4.0 20043
20022
פיסיקה 1 – מכניקה,
חדו"א 2
- אין
20036 פיסיקה 1 – מעבדה - - 3 1.5 20043 פיסיקה 1 – מכניקה 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
20077 כימיה אנליטית 2 1 0.5 - 1.25 20075
20076
כימיה אנליטית 1,
כימיה אנליטית 1 – מעבדה
- אין
20078 כימיה אנליטית 2 – מעבדה - - 1.5 0.75 20075
20076
20025
כימיה אנליטית 1,
כימיה אנליטית 1 – מעבדה,
מבוא לכימיה
20077 כימיה אנליטית 2
20026 מבוא לכלכלה 3 - - 3.0 - אין - אין
20070 מבוא לסרטוט הנדסי - 2 - 1.0 - אין - אין
סה"כ 16 7.5 4.5 22.0 - - - -

 

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20050 שיטות מתמטיות בהנדסה 2 4 1 - 4.5 20022
20038
חדו"א 2,
משוואות דיפרנציאליות
- אין
20045 פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה 3 1 - 3.5 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות - אין
20028 מבוא לתורת הקוונטים 3 1 - 3.5 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 20045 פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה
20024 מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 2 1 - 2.5 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות - אין
20057 תרמודינמיקה 3 2 - 4.0 20025
20022
20043
מבוא לכימיה,
חדו"א 2,
פיסיקה 1 – מכניקה
- אין
20083 מדע והנדסת חומרים 4 2 - 5.0 20025 מבוא לכימיה 20028 מבוא לתורת הקוונטים
91004 כתיבה מדעית וטכנולוגית 2 - - 2.0 - אין - אין
20013 ואקום וזרימה ופלסמה 2 1 - 2.5 20025
20043
מבוא לכימיה,
פיסיקה 1 – מכניקה
- אין
סה"כ 23 9 - 27.5 - - - -

 

שנה שלישית

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20046 פיסיקה של מוליכים למחצה 3 1 - 3.5 20045
20028
פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה,
מבוא לתורת הקוונטים
- אין
20035 פיסיקה 2 – מעבדה - - 3 1.5 20045
20028
פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה,
מבוא לתורת הקוונטים
- אין
20084 מעבר חום וחומר 2 1 - 2.5 20057
20083
תרמודינמיקה,
מדע והנדסת חומרים
- אין
20006 חומרים קרמיים 2 1 - 2.5 20025 מבוא לכימיה - אין
20042 פולימרים 2 1 - 2.5 20025 מבוא לכימיה - אין
20053 תהליכים וטכנולוגיות יצור 3 1 - 3.5 20083 מדע והנדסת חומרים - אין
20014 חומרים ואפיונם – מעבדה 1 - 1 3 2.0 20083 מדע והנדסת חומרים - אין
20061 הכרת מתלב - 1 - 0.5 20029 מבוא לתכנות - אין
20056 פיסיקה של מצב מוצק 3 1 - 3.5 20028
20057
20050
מבוא לתורת הקוונטים,
תרמודינמיקה,
שיטות מתמטיות בהנדסה
- אין
20059 כימיה – מעבדה מתקדמת – שנתי - 0.5 1.5 1.0 20077
20078
כימיה אנליטית 2,
כימיה אנליטית 2 – מעבדה
- אין
סה"כ 15 8.5 7.5 23.0 - - - -

 

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20011 התקנים של מוליכים למחצה 3 1 - 3.5 20046 פיסיקה של מוליכים למחצה - אין
20019 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 1 2 1 - 2.5 20046 פיסיקה של מוליכים למחצה 20011 התקנים של מוליכים למחצה
20015 חומרים ואפיונם – מעבדה 2 - 1 3 2.0 20083
20014
מדע והנדסת חומרים,
חומרים ואפיונם – מעבדה 1
- אין
20023 מבוא לאופטיקה מודרנית 3 1 - 3.5 20028
20045
מבוא לתורת הקוונטים,
פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה
- אין
20037 מעגלים אלקטרונים ובקרה 2 1 - 2.5 20024 מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה - אין
20081 חומרים מרוכבים 2 1 - 2.5 20083 מדע והנדסת חומרים - אין
20004 אמינות ואבטחת איכות 2 - - 2.0 20010 הסתברות וסטטיסטיקה - אין
20068 כימיה – מעבדה מתקדמת – שנתי - 0.5 1.5 1.0 20077
20078
כימיה אנליטית 2,
כימיה אנילטית 2 – מעבדה
- אין
סה"כ 14 6.5 4.5 19.5 - - - -

 

שנה רביעית

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20051 שיטות פיסיקליות לאפיון חומרים 2 1 - 2.5 20083
20053
מדע והנדסת חומרים,
תהליכים וטכנולוגיות יצור
- אין
20012 חומרים להתקנים אלקטרואופטיים 3 1 - 3.5 20023 מבוא לאופטיקה מודרנית - אין
20018 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 2 2 1 - 2.5 20019 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 1 - אין
 20017 חומרים ואפיונם – מעבדה 3 - 1 3 2.0 20019
20011
חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 1,
התקנים של מוליכים למחצה
20018 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 2
20052 תהליכי עיבוד וייצור מתקדמים ובדיקות אל הרס 2 1 - 2.5 20083
20053
מדע והנדסת חומרים,
תהליכים וטכנולוגיות יצור
- אין
20047 פרויקט גמר בהנדסת חומרים מתקדמים (שנתי) - 10 - 5.0 - השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
סה"כ 9 15 3 18.0 - - - -

 

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20059 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 3 2 1 - 2.5 20018 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 2 - אין
20069 ננוטכנולוגיה – חומרים ותהליכים 3 - - 3.0 20027
20051
מדע החומרים,
שיטות פיסיקליות לאפיון חומרים
- אין
20016 חומרים ואפיונם – מעבדה מתקדמת - 1 3 2.0 20046 פיסיקה של מוליכים למחצה - אין
20047 פרויקט גמר בהנדסת חומרים מתקדמים (שנתי) - 10 - 5.0 - השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
20064 אלקטרוניקה – מעבדה - - 3 1.5 20024 מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה - אין
סה"כ 5 12 6 14.0 - - - -

 

קורסי בחירה לשנים ג'-ד'

קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91029 קשר כימי – שנתי 4 2 - 5.0 20025
20044
20067
20022
מבוא לכימיה,
פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות,
אלגברה לינארית,
חדו"א 2
- אין

 

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

 

לחצו למידע על לימודי הנדסת חומרים מתקדמים

שיתופי פעולה: