תנור הנדסת חומרים מתקדמים
Error: this department has no subpages checked for display in this menu

הנדסת חומרים מתקדמים – תכנית הלימודים לשנת תשע"ו
שנה ראשונה

סמסטר א'

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 2.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה אין
96002 חדו"א 1 4 2 5.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
96004 אלגברה ליניארית 4 2 5.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
20082 מבוא להנדסת חומרים 2 1.0 אין אין
96000 מבוא לכימיה 3 1 3.5 אין אין
96001 מבוא לתכנות 3 2 4.0 אין אין
סה"כ  25 16 9 0 20.5

 

סמסטר ב'

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
96003 חדו"א 2 3 2 4.0 96002 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
חדו"א 1
אין
96014 פיסיקה 1 – מכניקה 3 2 4.0 96002 חדו"א 1 96003 חדו"א 2
96008 כימיה פיסיקלית 2 1 2.5 96002
96000
חדו"א 1,
מבוא לכימיה
96015 כימיה אנליטית  3 1 3.5 96000 מבוא לכימיה אין
96018 כימיה אורגנית 2 1 2.5 אין 96000 מבוא לכימיה
20013 ואקום זרימה ופלסמה 2 1 2.5 96000 מבוא לכימיה 96014 פיסיקה 1- מכניקה
סה"כ  23 15 8 0 19

 

שנה שנייה

סמסטר ג'

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20038 משוואות דיפרנציאליות 3 1 3.5 96003 חדו"א 2 96004 אלגברה לינארית
20088 שיטות מתמטיות בהנדסה  2 2 3.0 96003 חדו"א 2 96004 אלגברה לינארית
20010 הסתברות וסטטיסטיקה 3 1 3.5 96003 חדו"א 2 אין
96019 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 4 2 5.0 96014
96003
פיסיקה 1 – מכניקה,
חדו"א 2
אין
20036 פיסיקה 1 – מעבדה 3 1.5 96014 פיסיקה 1 – מכניקה 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
96016 כימיה אנליטית- מעבדה 3 1.5 96015 כימיה אנליטית
20085 מדע והנדסת חומרים 1 3 2 4.0 2008296014

96000

מבוא להנדסת חומריםפיסיקה 1- מכניקה

מבוא לכימיה

אין
סה"כ  29 15 8 6 22.0

 

סמסטר ד'

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
מבוא לכלכלה 2 1 2.5 אין
20045 פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה 3 1 3.5 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 20088 שיטות מתמטיות בהנדסה
20089 פיסיקה מודרנית ומבוא לקוונטים 3 1 3.5 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 20045 פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה
20024 מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 2 1 2.5 20044 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות אין
96011 תרמודינמיקה 3 2 4.0 9600096003

20036

מבוא לכימיה
חדו"א 2פיסיקה 1- מעבדה
אין
20083 מדע והנדסת חומרים 2 3 2 4.0 20085 מדע והנדסת חומרים 1 20028 מבוא לתורת הקוונטים
91004 כתיבה מדעית וטכנולוגית 2 1.0 אין אין
96022 מבוא לשרטוט הנדסי 2 2.5 אין
סה"כ  28 16 12 0 22.0

 

שנה שלישית

סמסטר ה'

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20046 פיסיקה של מוליכים למחצה 3 1 3.5 20045
20089
פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה
פיסיקה מודרנית ומבוא לקוונטים
אין
20035 פיסיקה 2 – מעבדה 3 1.5 20089
20045
פיסיקה מודרהית ומבוא לקוונטיםפיסיקה 3 – גלים ואופטיקה אין
20084 מעבר חום וחומר 2 1 2.5 96011
20086
תרמודינמיקה
מדע והנדסת חומרים 2
אין
20006 חומרים קרמיים 2 1 2.5 20086 מדע והנדסת חומרים 2 אין
20042 חומרים פולימרים 2 1 2.5 96000
20072
מבוא לכימיה
כימיה אורגנית
אין
20053 תהליכים וטכנולוגיות יצור 3 1 3.5 20086 מדע והנדסת חומרים 2 אין
20014 חומרים ואפיונם – מעבדה 1 1 3 2.0 20086 מדע והנדסת חומרים 2 אין
96023 הכרת מתלב 1 0.5 96001 מבוא לתכנות אין
20056 פיסיקה של מצב מוצק 3 1 3.5 20089
96011
20088
פיסיקה מודרנית ומבוא לקוונטים
תרמודינמיקה
שיטות מתמטיות בהנדסה
אין
סה"כ  29 15 8 6 22

 

סמסטר ו'

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20011 התקנים של מוליכים למחצה 3 1 3.5 20046 פיסיקה של מוליכים למחצה אין
20019 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 1 2 1 2.5 20046 פיסיקה של מוליכים למחצה 20011 התקנים של מוליכים למחצה
20015 חומרים ואפיונם – מעבדה 2 1 3 2.0 20014 חומרים ואפיונם – מעבדה 1 אין
20023 מבוא לאופטיקה מודרנית 3 1 3.5 20089
20045
פיסיקה מודרנית ומבוא לקוונטים
פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה
אין
20037 מעגלים אלקטרונים ובקרה 2 1 2.5 20024 מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה אין
20081 חומרים מרוכבים 2 1 2.5 20042
20006
חומרים פולימרים
חומרים קרמיים
אין
96013 אמינות ואבטחת איכות 2 1 2.5 20010 הסתברות וסטטיסטיקה אין
20068 כימיה – מעבדה מתקדמת 1 3 2.0 96009
96010
כימיה אנליטית 2,
כימיה אנילטית 2 – מעבדה
אין
סה"כ  28 14 8 6 21.0

 

שנה רביעית

סמסטר ז'

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20051 שיטות פיסיקליות לאפיון חומרים 2 1 2.5 20086
20053
מדע והנדסת חומרים 2
תהליכים וטכנולוגיות יצור
אין
20012 חומרים להתקנים אלקטרואופטיים 3 1 3.5 20023 מבוא לאופטיקה מודרנית אין
20018 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 2 2 1 2.5 20019 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 1 אין
 20017 חומרים ואפיונם – מעבדה 3 1 3 2.0 20019
20011
חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 1,
התקנים של מוליכים למחצה
20018 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 2
20052 תהליכי עיבוד וייצור מתקדמים ובדיקות אל הרס 2 1 2.5 20086
20053
מדע והנדסת חומרים 2
תהליכים וטכנולוגיות יצור
אין
20047 פרויקט גמר בהנדסת חומרים מתקדמים (שנתי) 6 3.0 השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין אין
סה"כ  23 9 11 3 16.0

 

סמסטר ח'

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
20059 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 3 2 1 2.5 20018 חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 2 אין
20069 ננוטכנולוגיה – חומרים ותהליכים 2 1 2.5 80086
20051
מדע והנדסת חומרים 2
שיטות פיסיקליות לאפיון חומרים
אין
20087 חומרים ואפיונם – מעבדה 4 1 3 2.0 20046 פיסיקה של מוליכים למחצה אין
20047 פרויקט גמר בהנדסת חומרים מתקדמים (שנתי) 10 5.0 השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין אין
20064 אלקטרוניקה – מעבדה 3 1.5 20024 מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה אין
סה"כ  23 4 13 6 13.5

 

קורסי בחירה לשנים ג'-ד'

קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91029 קשר כימי – שנתי 4 2 5.0 96000
20244
96004
96003
מבוא לכימיה,
פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות,
אלגברה לינארית,
חדו"א 2
אין

 

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזכה בשתי נ"ז.

 

לחצו למידע על לימודי הנדסת חומרים מתקדמים

שיתופי פעולה: