חבר הנאמנים אודות המכללה

חבר הנאמנים
מר אלשטיין אמיר – יו"ר

אריה לוין – נשיא כבוד וסגן יו"ר חבר הנאמנים

מר עוזי וכסלר – יו"ר הועד המנהל

גב' אבנון ליאת עו"ד הכט יפה, שופטת (בדימוס)  מר מלינסקי יובל
מר אוחיון איציק עו"ד הלברייך חווה מר מר-חיים עמוס
ד"ר אולמן אורי מר וייל שי פרופ' מרום גד
מר אורן שלמה מר וינטר יעקב גב' ניימן דפנה
מר איגרא ישראל מר וכסלר עוזי ד"ר ניסן אודי
מר אלטוביה שייקה מר ונד יונתן פרופ' סער אמיר
פרופ' ארנון רות פרופ' זימרן ארי מר עציון גידי
עו"ד אשכנזי הלל ד"ר זיסמן עינת מר פלד משה
פרופ' בארי כתריאל מר זקהיים ירון גב' פלי דפנה
מר בודינגר הרצל פרופ' זרם יעקב ד"ר צרפתי דניאל
מר בלשינקוב אבי מר חפץ אבי מר קסטן רפי
מר בן צבי גדעון גב' חשאי אורית מר קראוס מאיר
מר בנדהיים יונתן מר טור סיני עודד מר רוזן דני
עו"ד בצלאל יעקב, שופט (בדימוס) מר יערי אריק גב' רוס גלי
מר ברגיל ישראל פרופ' כהן אריאל מר ריס ענבר
פרופ' ברם הנרי מר כהן דודי גב' רלב"ג הדסה
מר ברקת ניר מר כהן יניב גב' רקם-תמיר הילה
מר גבאי צבי מר לוי יוסי פרופ' שורק חרמונה
גב' גליק אורלי גב' לוין אביבה מר שטיין אורי
אל"מ (מיל') גמזון אלי מר לוין אריה פרופ' שטרית שמעון
מר גראס רוג'ר גב' לוין חן עו"ד שלוביץ' ס. מיטשל
פרופ' דומב אבי גב' לולו שלומציון גב' שנער אורנית
ד"ר דומניס אלון פרופ' לנגר רוברט פרופ' שעשוע אמנון
מר דימרץ נחום מר מיכלין יעקב עו"ד שקד אלישבע
גב' דין דפנה  פרופ' מילוא עודד  פרופ' תשבי נפתלי
 עו"ד האוזנר – רווה תמר
שיתופי פעולה: