חבר הנאמנים אודות המכללה

חבר הנאמנים
מר אלשטיין אמיר – יו"ר

אריה לוין – נשיא כבוד וסגן יו"ר חבר הנאמנים

מר עוזי וכסלר – יו"ר הועד המנהל

גב' אבנון ליאת מר וינטר יעקב פרופ' מרום גד
מר אוחיון איציק מר ונד יונתן גב' ניימן דפנה
ד"ר אולמן אורי פרופ' זימרן ארי ד"ר ניסן אודי
פרופ' אונא יששכר ד"ר זיסמן עינת פרופ' סער אמיר
מר אורן שלמה מר זקהיים ירון מר עציון גידי
מר איגרא ישראל פרופ' זרם יעקב מר פלד משה
מר אלטוביה שייקה מר חזן מוטי גב' פלי דפנה
פרופ' ארנון רות מר חפץ אבי ד"ר צרפתי דניאל
עו"ד אשכנזי הלל גב' חשאי אורית מר קסטן רפי
פרופ' בארי כתריאל מר טור סיני עודד מר קראוס מאיר
מר בודינגר הרצל מר יערי אריק מר רוזן דני
מר בן צבי גדעון פרופ' כהן אריאל גב' רון רחלי
מר בנדהיים יונתן מר כהן דודי גב' רוס גלי
עו"ד בצלאל יעקב, שופט (בדימוס) מר כהן יניב מר ריס ענבר
מר ברגיל ישראל פרופ' לובוצקי אלכס גב' רלב"ג הדסה
מר ברקת ניר מר לוי יוסי גב' רקם-תמיר הילה
מר גבאי צבי גב' לוין אביבה פרופ' שורק חרמונה
גב' גליק אורלי מר לוין אריה מר שטיין אורי
אל"מ (מיל') גמזון אלי גב' לוין חן פרופ' שטרית שמעון
ד"ר דומניס אלון גב' לולו שלומציון עו"ד שלוביץ' ס. מיטשל
מר דימרץ נחום מר מיכלין יעקב גב' שנער אורנית
עו"ד האוזנר – רווה תמר פרופ' מילוא עודד פרופ' שעשוע אמנון
עו"ד הכט יפה, שופטת (בדימוס) מר מלינסקי יובל עו"ד שקד אלישבע
עו"ד הלברייך חווה מר מר-חיים עמוס פרופ' תשבי נפתלי
מר וייל שי
שיתופי פעולה: