מועצה אקדמית

אודות המכללה

מועצה אקדמית
 

פרופ' מנור איתן – יו"ר סגן הנשיא לעניינים אקדמיים, המכללה
ראש המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, המכללה
פרופ' דומב אבי נשיא, המכללה
פרופ' אונא יששכר הפקולטה למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אייזנברג אלכס אחראי אקדמי המכינה הקד"א, נציג המרצים הבכירים, המכללה
ד"ר אליסון פיש כץ ראש תחום אנגלית, המכללה
פרופ' אליעז נעם ראש תכנית חומרים וננוטכנולוגיות, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' בארי כתריאל ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' בן-אליהו זהרי רחל ראש המחלקה להנדסת תוכנה, המכללה
פרופ' בן יוסף נסים המחלקה לפיסיקה יישומית, ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' בריסקין מרים ראש תחום המתמטיקה, המכללה
פרופ' גולדפרב אילן ביה"ס להנדסה מכאנית, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' גילון חיים האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' גלוברזון שלמה ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה
פרופ' גרפונקל צבי הפקולטה למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' זביצקי יעקב אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' זרם יעקב אופיר אופטרוניקה בע"מ
גב' לולו שלומציון סגנית נשיא ומנכ"ל, המכללה
פרופ' מנדלבאום פנחס סגן ראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, המכללה
פרופ' מרום גד הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' מרצ'וק יוסף המחלקה להנדסה פרמצבטית, המכללה
ד"ר סליקטר ירון המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, נציג המרצים, המכללה
ד"ר ספז רות ראש תחום כימיה, המכללה
פרופ' עדין אבנר הפקולטה למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים
מר עוז רם יו"ר מועצת הסטודנטים
פרופ' קלט ארווינג המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, המכללה
פרופ' רז תמר ראש היחידה לאיכות הוראה, המכללה
ד"ר רזניק אלכס ראש תחום פיסיקה, המכללה
פרופ' ריטל דניאל הפקולטה להנדסת מכונות, הטכניון
פרופ' רינגל ישראל ראש המחלקה להנדסה פרמצבטית, המכללה
פרופ' שיצר אברהם ראש המחלקה להנדסת מכונות, המכללה
פרופ' שלו דבי יו"ר ועדת הוראה, המכללה
פרופ' שקד אורי ראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
פרופ' תשבי נפתלי המחלקה לפיסיקה יישומית, ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 

שיתופי פעולה: